.
Uczniowie
  • SPIS DYŻURÓW dla rodziców, żeby umożliwić zapoznanie się z pracami pisemnymi swoich dzieci
  • Spis projektów 2015/2016
  • Spis zajęć dodatkowych
Nowości
  • Nowa podstrona Informacje i aktualności Szkolnego Koła Wolontariatu
Dokumenty
  • Statut Gimnazjum obowiązujący od 1 września 2015
  • Punktowy system oceninia zachowania
  • Koncepcja pracy szkoły
INFORMACJE OGÓLNE
  • Nowa podstrona Nasza szkoła w mediach
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  • Szkolne Koło Wolontariatu