.
Uczniowie
 • Zgłoszenie roszczenia rodzica z ubezpieczenia ucznia
 • Terminy zebrań konsultacji2016/2017.
 • Dni wolne w nowym roku szkolnym
Nowości
 • Zaloguj się na SHAREPOINT
 • Zobacz jadłospis od 26 - 30 września
 • Zobacz jadłospis od 3 - 7 października
Dokumenty
 • Nowy Statut Gimnazjum z czerwca 2016
 • W statucie zmieniono: (Kliknij aby pokazać)

  liczbę uczniów do klas: sportowej i językowej,

  termin usprawiedliwiania nieobecności ucznia

 • Punktowy system oceninia zachowania