.


Program prewencyjny "Bezpieczna szkoła"

W dniach 19-20 września uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w ramach programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła". Pogadankę z zakresu bezpieczeństwa w szkole, przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej i demoralizacji przeprowadziła Pani asp.szt. Aldona Nowak.

Kliknij aby otworzyć zdjęcia