.


Rok Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego

Decyzją Sejmu R.P. rok 2017 został ogłoszony rokiem Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. W związku z tym, w naszej szkole odbyły się dwa konkursy o tej tematyce.

Pierwszym był test, który sprawdzał wiedzę uczniów na temat życia i działalności wielkich Polaków. Zwycięzcami zostali: Dorota Góralczyk kl. 2i; Zofia Koteras kl. 2b; Mateusz Paluszak kl. 2c; Oskar Kiełpiński kl. 3c; Dawid Tymosz kl. 3g i Martyna Kuczma kl. 3c. Nagrody książkowe ufundowane przez Organizatorów wręczyła Pani Dyrektor mgr Elżbieta Fischer.

Drugi z konkursów polegał na wykonaniu gazetki klasowej. Oceny prac dokonał Samorząd Uczniowski gimnazjum. Najlepsze gazetki w swoich poziomach klasowych wykonali: kl. IA; II B i III C. Zwycięskie klasy otrzymały dzień wolny od pytania i kartkówek.

Gratulujemy wszystkim laureatom. Bardzo dziękujemy paniom M. Jax i M. Tomaszewskiej za pomoc w realizacji zadania.

Zespół Historyków pod kierunkiem p. Tomasza Tomkowiaka
Kliknij aby otworzyć zdjęcia