.


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
W roku szkolnym 2017/18 wszystkie podręczniki są kupowane przez szkołę z dotacji MEN. Wyjątek stanowi religia, która nie jest przedmiotem obowiązkowym. Podręczniki te nie podlegają dotacji, dlatego ich zakup pozostawiamy decyzji rodziców.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 1 szkoły podstawowej
Klasa 4 szkoły podstawowej
Klasa 7 szkoły podstawowej

GIMNAZJUM

Klasa 2
Klasa 3