.


Psycholog
W szkole mamy dwóch psychologów: Panią Lidię Gizę i Pana Michała Szrajbrowskiego.

1. W przypadku jakichkolwiek problemów (dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych) ze swoim dzieckiem możecie Państwo kontaktować się z pedagogiem i psychologiem w ciągu całego tygodnia osobiście lub telefonicznie: 614282025.
GODZINY PRACY 2016/2017
DZIEŃpedagog Karolina Stelterpsycholog Lidia Giza
poniedziałek8.00 - 15.0010.15 - 15.15
wtorek9.15 - 15.158.00 - 13.20
środa8.00 - 12.0010.15 - 15.15
czwartek9.00 - 15.158.00 - 13.15
piątek9.00 - 12.0010.15 - 15.15
W w/w sytuacjach pomocna jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Aby ją uzyskać konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie diagnozy. Dodatkowo szkoła przedkłada do poradni opinię wychowawcy nt. ucznia. W przypadku dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii opinia poradni jest niezbędna. Na jej podstawie dostosowane będą wymagania edukacyjne oraz egzamin gimnazjalny. Jeżeli posiadają Państwo opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej swoich dzieci, a nie dostarczyli ich jeszcze do szkoły, prosimy o doniesienie ich do wychowawcy klasy bądź bezpośrednio do pedagoga/psychologa Opinie są konieczne do dostosowania wymagań edukacyjnych 2. Jeśli Państwa dziecko ma stwierdzoną chorobę przewlekłą to również prosimy poinformować o tym szkołę – jest to potrzebne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Wiąże się to również z dostosowaniem wymagań edukacyjnych ze względu na rodzaj choroby. Jeżeli posiadają Państwo orzeczenie o niepełnosprawności swojego dziecka lub inne dokumenty z przebiegu choroby prosimy o dostarczenie ich do wychowawcy klasy. 3. Jeżeli rodzina ma trudną sytuację materialną ma prawo skorzystać z pomocy Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z takich rodzin mogą otrzymywać nieodpłatne obiady w stołówce szkolnej oraz korzystać z obiadów weekendowych. Chcąc otrzymać taką pomoc należy liczyć się z koniecznością przedłożenia odpowiednich dokumentów o dochodach oraz z wizytą pracownika socjalnego w Państwa domu. Kryterium dochodowe na osobę wynosi 771zł. (netto).