.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA ROK SZKOLNY 2017/2018Na podstawie Zarządzenie PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA przedłużony zostaje termin składania wniosków rodziców uczniów do klas IV i VII.
Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do klady IV
Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do klady VII

Testy sprawnościowe dla przysżłych klas IV i VII
Testy sprawnościowe dla dziewcząt - PIŁKA RĘCZNA
  • do klasy IV odbędą 5 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 na hali w Gimnazjum nr 3 ul. Paczkowskiego 13,
  • do VII klasy - 5 czerwca 2017 r. o godz. 16.00, w hali w Gimnazjum nr 3 ul. Paczkowskiego 13.
  • Testy sprawnościowe dla chłopców - PIŁKA NOŻNA
    • do klasy IV odbędą 5 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 boisko szkolne ul.Paczkowskiego 13,
    • do VII klasy - 5 czerwca 2017 r. o godz. 16.00, boisko szkolne ul. Paczkowskiego 13.