.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA ROK SZKOLNY 2017/2018Rekrutacja uzupełniająca do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Gnieźnie powstałej z przekształconego GIMNAZJUM NR 3 obejmuje nabór do klas
  1. klas sportowych czwartych i siódmych(Załącznik nr 5) o profilu: