.


Świetlica
Idąc do świetlicy spotkamy w niej dwie panie: Karolinę Zamiarę i Joannę Wiktorowską. Starają się one, aby każde oddziaływanie świetlicy skierowane było przede wszystkim na ucznia.
Praca świetlicy realizowana jest w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy i profilaktyczny Gimnazjum nr 3.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ŚWIETLICY TO:
 • edukacja prozdrowotna;
 • systematyczna praca z grupą świetlicową;
 • praca z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze;
 • organizacja lekcji zastępczych;
 • indywidualna pomoc dydaktyczna;
 • organizacja wieczorów, turniejów, imprez sportowych;
 • systematyczna współpraca z wychowawcami.

 • GODZINY PRACY
  DZIEŃK. ZamiaraJ. Wiktorowska
  poniedziałek8.45 - 12.3012.30 - 14.15
  wtorek8.45 - 12.1512.15 - 14.15
  środa13.15 - 14.158.45 - 13.15
  czwartek---8.45 - 14.15
  piątek9.30 - 12.1512.15 - 13.30