.


Zebrania 2017/2018 klas 2 i 3 gimnazjum
31 stycznia godzina 17:00 zebranie śródroczne 
19 marca godzina 16:30
14 maja godzina 16:30.