.


Zebrania 2017/2018
Zebrania dla szkoły podstawowej odbędą się 6 września dla klas I, IV i VII o godzinie 17:00.
Pierwsze zebrania dla gimnazjum odbędą się 7 września dla klas II i III o godzinie 17:00.
.